Nieuws

als een lopend vuurtje

30 maart 2015

Meldplicht voor incidenten gevaarlijke stoffen niet nageleefd

Ernstige incidenten tijdens het vervoer van levensgevaarlijke stoffen worden niet altijd gemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is. Het gaat om stoffen die in kleine hoeveelheden gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Dat blijkt uit documenten die NU.nl via de Wet openbaarheid van bestuur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft opgevraagd.

De inspectie verklaart in een memo dat vervoerders meldingen soms achterwege laten, omdat zij bang zijn om boetes te krijgen. Er wordt door ILT niet actief gehandhaafd op het niet-melden van incidenten.

Ook concludeert de inspectie dat de meld- en registratieprocedure van incidenten te omslachtig is. Sommige vervoerders zijn niet bekend met de inspectie, dus zij weten niet eens waar ze de melding moeten doorgeven.

‘Bedrijven zelf verantwoordelijk’

In een reactie op de opgevraagde documenten zegt de inspectie bedrijven aan te sporen om meldingen door te geven. Dat gebeurt voornamelijk door communicatie en voorlichting tijdens overleg met brancheorganisaties en sectorbijeenkomsten.

“Alle betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving rondom de meldplicht”, verklaart een woordvoerster van de inspectie.

“En als blijkt dat bedrijven incidenten met gevaarlijke stoffen niet melden, dan treedt de inspectie handhavend op.” Dat betekent dat er proces-verbaal kan worden opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt in zo'n geval hoe ernstig het niet-melden wordt bestraft.

Menselijk falen

Vorig jaar werden 21 incidenten gemeld, in 2013 nog 28. Sinds 2012 is er wel een flinke stijging van het aantal meldingen te zien.

Onduidelijk blijft of dat komt doordat meer bedrijven een melding hebben doorgegeven, of dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden.

 Incidenten gevaarlijke stoffen

Menselijk falen blijkt echter wel vaker de oorzaak van een incident te zijn. Van de 21 meldingen vorig jaar werden twaalf stuks (57 procent) veroorzaakt door een handelingsfout. Een jaar eerder waren dat nog zeven van de 28 incidenten, dus 25 procent.

De incidenten betreffen onder meer verkeersongevallen, lekkende verpakkingen en brandjes. Ook komen medewerkers enkele keren in fysiek in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals een losschietende slang tijdens het overpompen van accuzuur.

Incidenten

In 2013 is één persoon overleden tijdens het overpompen van een lading vloeibare CO2 in de Antwerpse haven. “Tijdens het vullen van de stationaire tank is om, tot op heden onduidelijke redenen, een foutieve afsluiter geopend”, verklaart de melding. De Nederlandse vervoerder Schenk Papendrecht was bij dit incident betrokken.

Vorig jaar zijn in totaal zeven gewonden gevallen bij dergelijke incidenten. Zo ontstond op 13 november 2014 bij Tankerservice Hoogvliet brand bij de reparatie van een tankwagen, die vlak daarvoor nog drie ladingen diesel had vervoerd. Daarbij liepen twee personen brandwonden op.

Op 30 april 2014 raakte in Hannover een chauffeur gewond toen hij gekristalliseerd product uit een beluchtingskanaal van een tankwagen wilde verwijderen. Toen de chauffeur de speciaal daarvoor ontworpen prikstaaf niet konden vinden, pakte hij een holle buis. De gevaarlijke stof lekte in zijn pak en de chauffeur moest drie dagen ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen.

Op 2 augustus 2013 ontstond tijdens het lossen van accuzuur in een Zwols openluchtzwembad een lekkage. Een medewerker werd ondergespoten met het gevaarlijke goed, waarna hij in het zwembad dook. Hij kwam er zonder gemelde verwondingen vanaf.

Gevangenisstraf

Vervoerders moeten verplicht melding maken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zodra een incident plaats vindt. Als een bedrijf de Wet vervoer gevaarlijke stoffen overtreedt, kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van maximaal 78 duizend euro. Het bedrijf kan ook volledig stil worden gelegd.

De routes die transportbedrijven via de openbare weg, het spoor of binnenwateren mogen volgen, worden door Rijkswaterstaat (RWS) aangegeven. RWS schat de risico’s in en laat vervoerders enkel op routes rijden waar het risico op overlijden van omwonenden ten gevolge van een incident klein is, namelijk 1 op een miljoen.

Door: NU.nl

29 september 2014

Brandweer afrekenen op opkomsttijden is 'te gek voor woorden'

De brandweer moet niet uitsluitend worden beoordeeld op opkomsttijden, vindt brandweercommandant Elie van Strien van de regio Amsterdam-Amstellan

"Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de brandweer uitsluitend wordt afgerekend op het aantal minuten om bij een incident te komen, zonder dat naar de context wordt gekeken", zegt Van Strien in een interview met NU.nl.
"Nu wordt te makkelijk gezegd: Er was brand, de brandweer was laat, dus het was hun schuld. Maar ik hoor nooit iemand spreken over de verantwoordelijkheid van de burger."

Politici zijn volgens hem te veel bezig met de tijd tussen de melding van brand en het ter plaatse zijn van de brandweer. Van Strien is momenteel werkzaam als landelijk projectleider van RemBrand, waarbij wordt gekeken naar een andere evaluatie van de brandweer.
Preventie
Brandpreventie moet daar ook een rol in gaan spelen. "De brandweer is eigenlijk alleen maar op tijd als we gebeld worden voordat de brand ontstaat." De projectgroep kijkt onder meer naar eisen voor brandvertragende meubels en ruimtelijke ordening.
Over het verplicht stellen van rookmelders wil Van Strien geen definitieve toezeggingen doen. "Dat zou goed kunnen. Ik loop nog niet vooruit op de resultaten, maar het ligt voor de hand dat we dringend advies gaan geven. Nederland is een van de weinige landen waar het nog niet verplicht is om een rookmelder in huis te hebben."
Begin volgend jaar levert de projectgroep een aantal aanbevelingen aan bij het Veiligheidsberaad, de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's. Volgend jaar wordt besloten of de aanbevelingen worden omgezet in wetsvoorstellen.
Bezuinigingen
Volgens Van Strien heerst eveneens een verkeerd beeld over opkomsttijden en bezuinigingen. Zo is de discussie rondom het verdwijnen van kazernes hem een doorn in het oog.
"Vorig jaar zijn er vier kazernes verdwenen, maar zijn er eveneens vier bijgekomen. We hopen dat de geest verdwijnt dat wij bezuinigingen over de rug van de veiligheid van burgers."
Het plaatsen van kazernes is volgens de commandant een afweging tussen 'economisch en veiligheidsbelang'. "Het is gewoon onbetaalbaar om op elke straathoek een kazerne te plaatsen."
Te laat
De gemiddelde afstand tot een kazerne in een gemeente heeft een licht verband met de opkomsttijd, blijkt uit analyse door NU.nl van ruim 72.000 spoedmeldingen in 2013. De brandweer werkt met een streeftijd van 8 minuten. In het uiterste geval willen ze binnen 15 minuten aanwezig zijn.

Beweeg de cursor over de punten om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de brandweer. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen
Kwartier
De gemiddelde opkomsttijd komt in drie gemeenten boven de 15 minuten, oftewel 900 seconden uit. In Borger-Odoorn (Drenthe) en Roerdalen (Limburg) is dat enigszins aan de afstand tot de kazerne te wijten. De gemiddelde afstand van tot een kazerne is 2 kilometer.
In Simpelveld (Limburg) is die gemiddelde afstand slechts 1,1 kilometer, maar doet de brandweer er langer dan een kwartier over om bij een spoedgeval te zijn. Gemiddeld doet de brandweer er 9,5 minuut (570 seconden) over om ter plaatse te komen.
Voornamelijk in landelijke gebieden is de opkomsttijd hoger dan het gemiddelde. Grote delen van Drenthe, en in mindere mate Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben opkomsttijden die dicht bij de verplichte 15 minuten liggen.

Ontbrekende tijden
Uit het onderzoek blijkt ook dat bij minstens 13 procent van de spoedmeldingen geen opkomsttijd wordt geregistreerd. Bij veel veiligheidsregio's wordt de tijd nog handmatig doorgegeven. Bij een aantal spoedmeldingen ligt de prioriteit bij het ongeval in plaats van goede registratie.
Van Strien vindt dat ook daar grondig naar moet worden gekeken. "We schieten onszelf in de voet als we het niet goed bijhouden. Zodra een voertuig zijn status niet doorgeeft, weet de meldkamer dat ook niet. Vervolgens kan er een andere melding binnenkomen, waarbij wij niet weten welke voertuigen we wel of niet kunnen alarmeren."
"Binnen RemBrand gaan we een voorstel doen hoe je data-gedreven onderzoek kunt doen. Dat gaan we ook aanbieden bij de regio's." Veel regio's zijn al voorbereid op een betere verwerking van de opkomsttijden, maar anderen moeten nog investeringen doen, zoals software en GPS-transponders.
Vrijwillige brandweer
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) zegt de de dilemma’s te herkennen waar de besturen van de veiligheidsregio’s mee tobben, maar stelt dat bezuinigingen die leiden tot het opheffen van kazernes, zoals de sluiting van acht kazernes in Zeeland, niet wenselijk zijn.
De VBV wijst erop dat het werk vanuit de brandweercentrales voor 90 procent wordt gedaan door vrijwilligers, die ernaast vaak een baan hebben. "Bureaucratisch gevormde beleidsregels en ingrijpende bezuinigingen maken dat de motivatie van de vrijwilligers merkbaar vermindert, én in toenemende mate leidt tot vertrek (In 2013 zijn er 421 meer uitgestroomd dan ingestroomd). Dit zet een betaalbare brandweerzorg ernstig onder druk", aldus de VVB.
"Wij pleiten voor een fijnmazig hulpverleningsnetwerk met zelfstandige kazernes die bij een hulpvraag snel (8 minuten) en met voldoende slagkracht hulp kunnen verlenen." Daarbij moeten volgens de VBV de belangen van de vrijwilliger niet uit het oog worden verloren.
Door: NU.nl/Jerry Vermanen
 

22 juli 2014

Een op vijftien werknemers krijgt arbeidsongeval

Een op de vijftien werknemers kreeg in 2013 te maken met een arbeidsongeval.

Zeker 485 duizend mensen had te maken met lichamelijk letsel of geestelijke schade door een ongeval tijdens het werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.
Bijna de helft van de slachtoffers bleef hierdoor een dag of langer thuis. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.
Letsel
Zo'n 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag.
Meer mannen dan vrouwen krijgen te maken met een arbeidsongeval. In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een ongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Het verschil wordt door het CBS mede verklaard doordat mannen gevaarlijker werk doen.
 Jongeren
Jongeren tot 25 jaar blijken vaker te maken te hebben met een ongeval op het werk. In 2013 had 8,2 procent een arbeidsongeval met letsel . Dat is bijna anderhalf keer zo veel dan bij oudere werknemers.
'Slappe aanpak'
De cijfers over het aantal bedrijfsongevallen zijn volgens Wim van Veelen van FNV "onacceptabel hoog". "Ondanks de crisis en minder werkenden, daalt het aantal ongevallen niet. De FNV roept al jaren dat de slappe aanpak van de overheid hieromtrent moet veranderen."
Werkgevers doen volgens FNV veel te weinig om ongelukken te voorkomen. Er is bovendien te weinig controle op onveilige werkplekken. "Arbeidsinspecteurs moeten vaker onverwacht bedrijven bezoeken, in plaats van vooraf aangekondigde inspecties en torenhoge boetes als de wet niet wordt nageleefd."
Door: NU.nl

23 september 2013

Verzekeraars gaan brandschade vaker verhalen

Bedrijven die zijn getroffen door brand, krijgen voortaan vaker te maken met verzekeraars die gebruikmaken van hun recht de schade te verhalen, als de brand is veroorzaakt door overtreding van de veiligheidsvoorschriften of door onzorgvuldigheid.

Dit nieuwe beleid gaat per 1 januari in en geldt vooral voor risicovolle bedrijven, zoals bijvoorbeeld chemiebedrijven. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zei dat zaterdag.

Verzekeraars hebben al het wettelijke recht om zowel bij particulieren als bedrijven de schade te verhalen, maar in de praktijk gebeurt dat tot nu toe amper. Voor particulieren blijft dat zo, bij een woningbrand die is veroorzaakt door nalatigheid.

( Bron: NU.nl)

05 februari 2013

De brandweer gaat boetes uitdelen

De brandweer gaat boetes uitdelen aan bedrijven en instellingen waar het brandalarm geregeld afgaat, terwijl er helemaal geen brand is

.

Hans van Hamersveld In Rotterdam gaat binnenkort een proef van start waarbij eerst een minuut lang wordt geprobeerd te achterhalen of het wel echt nodig is om uit te rukken na een automatische brandmelding.

Een brandweervoertuig rijdt zes tot acht keer op een dag voor niets uit, zegt een brandweercommandant tegen RTV Rijnmond. "Voor onze praktijk betekent dat dat onze medewerkers heel vaak voor niets met toeters en bellen de straat opgaan, licht directeur van de Rotterdamse brandweer Annemarie van Daalen toe tegen de regionale zender.

"Dat heeft consequenties voor de veiligheid en mogelijk voor andere branden, omdat een voertuig dan niet inzetbaar is.


Onachtzaamheid

Voor een deel komt dit door onachtzaamheid, weet de directeur. "Bedrijven zijn zich te weinig bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben om dit soort systemen goed te laten werken. Er wordt toch gerookt, er is stoomvorming bij een pantry, of er worden werkzaamheden uitgevoerd naast een brandmelder zonder dat die is uitgezet."

Het probleem speelt al jaren en dat is Van Daalen zat. "We gaan de veelplegers bij wie echt niets verbetert boetes opleggen." Vooral in zorginstellingen en de bouw zou het vaak misgaan. Ze hoopt binnen nu en twee jaar een drastische verlaging van het aantal valse meldingen te bereiken. Ondertussen wordt met de branche en andere regio's gekeken naar de apparatuur.


Landelijk actieprogramma

Ook wordt gewerkt aan een landelijk actieprogramma. De brandweerleiding vindt dat de politiek de wetgeving aan moet scherpen om bedrijven te dwingen hun alarminstallaties op orde te hebben, aldus de regionale zender. De NOS weet te melden dat elke keer dat de brandweer uitrijdt ongeveer achthonderd euro kost.

GroenLinks wil dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) snel met brandweerprofessionals in gesprek gaat om het onnodig uitrukken bij vals alarm tegen te gaan. "Als we zo uiteindelijke onnodige automatische meldingen kunnen tegengegaan, bespaart de minister geld waarmee de brandweerzorg verbeterd kan worden", zegt Kamerlid Liebeth van Tongeren.
 

Bron Nu.nl

15 september 2012

'Helft MKB'ers weet niet van bhv

AMSTERDAM - Bijna de helft van de MKB'ers weet niet dat het verplicht is dat er binnen het bedrijf altijd een bedrijfshulpverlener aan het werk is. een onderzoek van Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland. Zij ondervroeg 400 Nederlandse bedrijven over dit onderwerp. Ongeveer een kwart van de ondervraagden denkt dat bedrijfshulpverlening wordt aangeraden, maar niet verplicht is. Nog eens een kwart denkt dat de hulpverlener verplicht is vanaf een bepaald aantal werknemers. De overgebleven helft weet wel dat het hebben van de hulpverlener altijd verplicht is.
22 juni 2012

Zelfde bescherming voor ZZP'er als personeel

Zelfde bescherming voor zzp'er als personeel DEN HAAG - Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten vanaf donderdag op dezelfde manier beschermd worden tegen risico's voor de gezondheid als 'gewone' arbeidskrachten op dezelfde werkvloer. Hiertoe heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) nieuwe regels over de arbeidsomstandigheden gepubliceerd in de Staatscourant. Die nieuwe regels moeten een einde maken aan verschillende bescherming van zzp'ers en werknemers in loondienst, terwijl ze hetzelfde werk doen. De Krom heeft de Arboregels aangepast op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om te voorkomen dat zelfstandigen meer risico's lopen dan anderen. Ook moet het handhaven van de regels eenvoudiger worden. Bron: www.nu.nl