Opleidingen

Opleiding AED reanimatie

inschrijven

Opleiding Reanimatie (BLS) en AED

BLS staat voor Basic Life Support, voor de meeste mensen beter bekend als reanimatie. Reanimatie is van groot belang bij het gebruik van een AED.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van een AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Het AED apparaat stelt zelf vaststelt of het slachtoffer in aanmerking komt voor het toedienen van een stroomstoot, het zogenaamde defibrilleren.

Uit de praktijk blijkt dat de meeste levens worden gered door een combinatie van correcte reanimatie en een snelle toediening van een elektrische schok met de AED.

Doelgroep

Alle medewerkers die geacht worden om te kunnen omgaan met een AED.

Cursusinhoud

De cursus Reanimatie (BLS) en AED bestaat uit een theoretische en praktische benadering op de onderdelen BLS en AED.

Cursusduur

Dagcursus 1 dagdeel van 4 uur

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Afsluiting

Certificaat Reanimatie en AED conform de Nederlandse Reanimatie Raad.

Vervolgcursus

Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheden op peil te worden gehouden. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, kan deze AED cursus worden herhaald.

inschrijven