Opleidingen

Opleiding BHV

inschrijven

Opleiding Bedrijfshulpverlening Basisopleiding

Kleine bedrijfsongevallen of onverwachte situaties zoals een brand, het kan in elk bedrijf voorkomen. In deze situaties is het essentieel dat er bedrijfshulpverleners in uw bedrijf aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners zorgen er namelijk voor dat de gevolgen van een ongeval of brand, voor de medewerkers en andere aanwezige binnen uw bedrijf, zoveel mogelijk beperkt worden. Met bedrijfshulpverlening kiest u dus voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten en bezoekers!

In de arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat een werkgever verplicht is te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal bedrijfshulpverleners binnen een organisatie wordt bepaald door de aard en de omvang van de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij tijdens bedrijfsongevallen en onverwachte situaties kunnen handelen als bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud

De cursus Bedrijfshulpverlening die Fire-tech. Brandbeveiliging aanbiedt, bestaat uit een theoretische en praktische benadering op de onderdelen:

  • Eerste Hulp: Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp;
  • Brandbestrijding en Ontruiming.

Gedurende de cursus wordt er altijd gebruik gemaakt van een lotusslachtoffer.

Cursusduur

Dagcursus: 2 dagen van 8 uur
Avondcursus: 6 avonden van 3 uur

Groepsgrootte

Maximaal 14 deelnemers.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze basisopleiding Bedrijfshulpverlening is geen specifieke vooropleiding vereist. Deelnemers die beschikken over een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling krijgen voor het onderdeel 'Eerste Hulp'. In verband met de aanvraag van examens dient u dit aan te geven bij het aanvragen van de cursus.

Afsluiting

Diploma Bedrijfshulpverlener conform NIBHV.

Vervolgcursus

Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheden op peil te worden gehouden. Na het behalen van deze cursus dient men jaarlijks een herhalingscursus van 8 uur te volgen. Om aan deze verplichting te voldoen biedt Fire-tech. Brandbeveiliging de cursus een herhalingscursus Bedrijfshulpverlener aan.

inschrijven