Opleidingen

Opleiding BHV herhaling

inschrijven

Opleiding Bedrijfshulpverlening Herhaling

Een bedrijfshulpverlener moet, conform de Arbo-wet, ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden op niveau worden gehouden. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen biedt Fire-tech. Brandbeveiliging een herhalingscursus bedrijfshulpverlening aan.

Doelgroep

Alle medewerkers die de geldigheid van het diploma bedrijfshulpverlener willen behouden.

Cursusinhoud

Tijdens een herhalingscursus Bedrijfshulpverlening wordt de theorie van de basiscursus bedrijfshulpverlening herhaald. Daarnaast worden er ook weer aandacht besteed aan de praktische vaardigheden op het gebied van Eerste hulp, Brandbestrijding en Ontruiming.

Cursusduur

Dagcursus: 1 dag van 8 uur
Avondcursus: 2 avonden van 4 uur

Groepsgrootte

Maximaal 14 deelnemers.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze basisopleiding Bedrijfshulpverlening is geen specifieke vooropleiding vereist. Deelnemers die beschikken over een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling krijgen voor het onderdeel 'Eerste Hulp'. In verband met de aanvraag van examens dient u dit aan te geven bij het aanvragen van de cursus.

Vooropleiding

Een geldig diploma bedrijfshulpverlening.

inschrijven