Opleidingen

Opleiding VCA

inschrijven

Opleiding VCA Basisveiligheid

Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. In de Arbo-wet staat beschreven dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Met een VCA diploma kan worden aangetoond dat de medewerkers beschikken over deze benodigde kennis.

Doelgroep

Operationele medewerkers die een diploma Basisveiligheid VCA moeten hebben.

Cursusinhoud

De inhoud van de cursus VCA Basisveiligheid leert de cursist om op een veilige manier te werken op de werkvloer. De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn: Gevaarlijke stoffen, brand en explosiegevaar Veilig werken met gereedschappen Hijsen en tillen Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen Werken op hoogte Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusduur

Dagcursus 2 dagen van 8 uur
Avondcursus 4 avonden van 4 uur

Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Afsluiting

Diploma Basisveiligheid VCA conform NIBHV en Ecabo.

Vervolgcursus

Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheden op peil te worden gehouden. Daarnaast heeft het diploma Basisveiligheid VCA een geldigheidsduur van 10 jaar. Om aan deze verplichting te voldoen biedt Fire-tech. Brandbeveiliging de cursus een herhalingscursus VCA Basis/VOL aan.

inschrijven