Producten

Brandblus- apparatuur

Brandblusapparatuur

Fire-tech. Brandbeveiliging beschikt over een breed assortiment van kwalitatief hoogstaande brandblussers. Fire-tech. Brandbeveiliging levert schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuwblussers en vetbrand-blussers in diverse maten. Alle brandblusapparaten van Fire-tech. Brandbeveiliging zijn uitgevoerd volgens CEN-NEN-EN.

Er zijn verschillende soorten draagbare blustoestellen. Niet alle brandblussers zijn voor dezelfde situaties geschikt De keuze dus hangt af van de omstandigheden in uw bedrijfspand of woning. Fire-tech. Brandbeveiliging geeft u graag een vrijblijvend advies over welk type brandblusser het meest geschikt is voor uw bedrijfssituatie.

Poederblusser (brandklasse A, B en C)

Poederblussers zijn onder andere geschikt voor het blussen van hout, papier, textiel, vloeistoffen, ect. Hierdoor zijn poederblussers uitermate geschikt in de algemene industrie, kantoorgebouwen, horeca, verzorgende- en onderwijsinstellingen en winkels.

Schuimblusser (brandklasse A en B)

Een schuimblusser is geschikt voor branden in de vorm van vaste- en vloeibare stoffen. De sproeischuim- blussers zijn uitermate geschikt voor onder andere beveiliging van laboratoria, de verzorgende sector, kantoorprojecten, onderwijsinstellingen, ect.

Koolzuursneeuwblusser (brandklasse B)

Een koolzuursneeuwblusser veroorzaakt nauwelijks of geen nevenschade. Door deze positieve eigenschap worden CO2 blussers onder andere gebruikt bij de beveiliging van levensmiddelenopslag, laboratoria, fijnmechanische werk- en productieplaatsen, ruimten met elektronische apparatuur, ect.

Vetbrandblusser (brandklasse A en F)

Vetbrandblussers zijn nieuw ontwikkelde blusapparaten, speciaal voor de bestrijding van vet- en frituur-branden. Het speciaal ontwikkelde blusmiddel in de brandklasse A en F beperkt de specifieke gevaren bij het blussen van dit soort branden tot een minimum.

Brandslanghaspel

De brandslanghaspel is een veel toegepast blusmiddel en bestaat uit een 20 tot 30 meter brandslang op een rode haspel die is aangesloten op de waterleiding. Ondanks alle nieuw ontwikkelde en ook effectieve blusmiddelen, blijft water voor vele objecten nog steeds het meest geëigende blusmiddel. Water is altijd beschikbaar, het is veilig, gebruiksvriendelijk en onschadelijk voor het milieu.