Producten

Pictogrammen

Pictogrammen

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het verplicht om bij ieder blusmiddel een pictogram te plaatsen (bordje).
De signalering voor de lokalisatie en identificatie van brandbestrijdingsmateriaal geschiedt permanent door middel van borden.

De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en een passende plaats ten opzicht van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar algemeen risico bestaat, hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object en op een goed verlichte en gemakkelijke toegankelijke en zichtbare plaats.