Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Terug naar overzicht

Meldplicht voor incidenten gevaarlijke stoffen niet nageleefd

Ernstige incidenten tijdens het vervoer van levensgevaarlijke stoffen worden niet altijd gemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is. Het gaat om stoffen die in kleine hoeveelheden gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dat blijkt uit documenten die NU.nl via de Wet openbaarheid van bestuur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft opgevraagd. De inspectie verklaart in een memo dat vervoerders meldingen soms achterwege laten, omdat zij bang zijn om boetes te krijgen. Er wordt door ILT niet actief gehandhaafd op het niet-melden van incidenten. Ook concludeert de inspectie dat de meld- en registratieprocedure van incidenten te omslachtig is. Sommige vervoerders zijn niet bekend met de inspectie, dus zij weten niet eens waar ze de melding moeten doorgeven.

‘Bedrijven zelf verantwoordelijk’
In een reactie op de opgevraagde documenten zegt de inspectie bedrijven aan te sporen om meldingen door te geven. Dat gebeurt voornamelijk door communicatie en voorlichting tijdens overleg met brancheorganisaties en sectorbijeenkomsten. “Alle betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving rondom de meldplicht”, verklaart een woordvoerster van de inspectie. “En als blijkt dat bedrijven incidenten met gevaarlijke stoffen niet melden, dan treedt de inspectie handhavend op.” Dat betekent dat er proces-verbaal kan worden opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt in zo'n geval hoe ernstig het niet-melden wordt bestraft.

Menselijk falen
Vorig jaar werden 21 incidenten gemeld, in 2013 nog 28. Sinds 2012 is er wel een flinke stijging van het aantal meldingen te zien. Onduidelijk blijft of dat komt doordat meer bedrijven een melding hebben doorgegeven, of dat er meer incidenten hebben plaatsgevonden.

Incidenten gevaarlijke stoffen
Menselijk falen blijkt echter wel vaker de oorzaak van een incident te zijn. Van de 21 meldingen vorig jaar werden twaalf stuks (57 procent) veroorzaakt door een handelingsfout. Een jaar eerder waren dat nog zeven van de 28 incidenten, dus 25 procent. De incidenten betreffen onder meer verkeersongevallen, lekkende verpakkingen en brandjes. Ook komen medewerkers enkele keren in fysiek in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals een losschietende slang tijdens het overpompen van accuzuur.

Incidenten
In 2013 is één persoon overleden tijdens het overpompen van een lading vloeibare CO2 in de Antwerpse haven. “Tijdens het vullen van de stationaire tank is om, tot op heden onduidelijke redenen, een foutieve afsluiter geopend”, verklaart de melding. De Nederlandse vervoerder Schenk Papendrecht was bij dit incident betrokken.
Vorig jaar zijn in totaal zeven gewonden gevallen bij dergelijke incidenten. Zo ontstond op 13 november 2014 bij Tankerservice Hoogvliet brand bij de reparatie van een tankwagen, die vlak daarvoor nog drie ladingen diesel had vervoerd. Daarbij liepen twee personen brandwonden op.
Op 30 april 2014 raakte in Hannover een chauffeur gewond toen hij gekristalliseerd product uit een beluchtingskanaal van een tankwagen wilde verwijderen. Toen de chauffeur de speciaal daarvoor ontworpen prikstaaf niet konden vinden, pakte hij een holle buis. De gevaarlijke stof lekte in zijn pak en de chauffeur moest drie dagen ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen.

Op 2 augustus 2013 ontstond tijdens het lossen van accuzuur in een Zwols openluchtzwembad een lekkage. Een medewerker werd ondergespoten met het gevaarlijke goed, waarna hij in het zwembad dook. Hij kwam er zonder gemelde verwondingen vanaf.

Gevangenisstraf
Vervoerders moeten verplicht melding maken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zodra een incident plaats vindt. Als een bedrijf de Wet vervoer gevaarlijke stoffen overtreedt, kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van maximaal 78 duizend euro. Het bedrijf kan ook volledig stil worden gelegd.
De routes die transportbedrijven via de openbare weg, het spoor of binnenwateren mogen volgen, worden door Rijkswaterstaat (RWS) aangegeven. RWS schat de risico’s in en laat vervoerders enkel op routes rijden waar het risico op overlijden van omwonenden ten gevolge van een incident klein is, namelijk 1 op een miljoen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53