Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Terug naar overzicht

Pictogrammen

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het verplicht om bij ieder blusmiddel een pictogram te plaatsen (bordje). De signalering voor de lokalisatie en identificatie van brandbestrijdingsmateriaal geschiedt permanent door middel van borden.

De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en een passende plaats ten opzicht van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar algemeen risico bestaat, hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object en op een goed verlichte en gemakkelijke toegankelijke en zichtbare plaats.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53