Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Condities cursussen

 • De cursussen worden gegeven volgens daarvoor door het NIBHV, het Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulp Verlening, ontwikkelde lesstof en wordt afgesloten met examens van het NIBHV.
 • Na het met goed gevolgd afleggen van de examen ontvangen de cursisten per examen een certificaat en bij twee certificaten bovendien het diploma Bedrijfshulpverlener.
 • Locatie van de cursus wordt u minimaal een week voor aanvang van de cursus doorgegeven.
 • Indien overeengekomen kunnen ook z.g. "in company" cursussen op locatie van opdrachtgever gehouden worden.
 • Het minimum aantal deelnemers aan de cursus is 6.
 • Bij onvoldoende aantal deelnemers zal de cursus worden uitgesteld tot een nader door Fire-tech VOF in overleg met ingeschrevenen te bepalen tijdstip. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Fire-tech. VOF alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Fire-tech VOF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Fire-tech VOF de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
 • Annuleren van de aanmelding kan tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus en dient schriftelijk te geschieden. In geval van verhindering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is het mogelijk een andere dan de aangemelde persoon de cursus te laten volgen. Hiervan dient eveneens schriftelijk melding gemaakt te worden. Is het niet mogelijk een ander de cursus te laten volgen kan in overleg met Fire-tech VOF een later te organiseren cursus gevolgd worden, echter zijn hier wel € 35,00 administratiekosten aan verbonden. Fire-tech VOF houdt zich het recht voor om bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers (12) de laatste aanmeldingen door te schuiven naar de volgende cursus. Hiervoor zal uiteraard met de aanmelder contact opgenomen worden.

Betalingscondities Cursussen

 • Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u de factuur. Betalingen dienen uiterlijk, tenzij anders overeengekomen, voor aanvang van de cursus op rekening NL57RABO109582063 tnv Fire-tech VOF te zijn bijgeschreven.
 • Indien op genoemde tijdstip geen betaling is ontvangen houdt Fire-tech VOF zich het recht voor andere kandidaten in te delen.
 • Bij annuleren vanaf 14 dagen voor de aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring, welke 7 dagen na de betreffende cursusdatum bij ons aanwezig dient te zijn.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53