Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Terug naar overzicht

Basis opleiding bedrijfshulp­verlening icm e-learning

Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat de gevolgen van een ongeval of brand zoveel mogelijk beperkt worden.
Kleine bedrijfsongevallen of onverwachte situaties zoals een brand, het kan in elk bedrijf voorkomen. In deze situaties is het essentieel dat er bedrijfshulpverleners in uw bedrijf aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners zorgen er namelijk voor dat de gevolgen van een ongeval of brand, voor de medewerkers en andere aanwezige binnen uw bedrijf, zoveel mogelijk beperkt worden. Met bedrijfshulpverlening kiest u dus voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten en bezoekers!

image

In de arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat een werkgever verplicht is te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal bedrijfshulpverleners binnen een organisatie wordt bepaald door de aard en de omvang van de organisatie.

Doelgroep
Medewerkers waarvan wordt verwacht dat zij tijdens bedrijfsongevallen en onverwachte situaties kunnen handelen als bedrijfshulpverlener.

Cursusinhoud
De cursus Bedrijfshulpverlening die Fire-tech. Brandbeveiliging aanbiedt, bestaat uit een theoretische en praktische benadering op de onderdelen:

  • Eerste Hulp: Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp;
  • Brandbestrijding en Ontruiming.

De BHV basisopleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

De Basis BHV in combinatie met e-learning.

De BHV e-learning (theorie) biedt een rijke leeromgeving waarin cursisten leren hoe ze de bhv-taken moeten uitvoeren. Zij kunnen zelf hun leerroute kiezen en in hun eigen tempo leren op ieder moment van de dag op de werkplek,
thuis of in de trein. Teksten, instructies, video’s, animaties, vragen en opdrachten en feedback leiden de cursist gemakkelijk door de inhoud. Elke onderdeel wordt afgesloten met een e-learning toets, die de cursist zo vaak kan maken als nodig is.
Cursisten moeten de e-learning toets(en) hebben gehaald om toegelaten te worden tot het praktijkdeel.

Cursusduur
Dagcursus : 1 hele dag.
In aanvulling op de e-learning wordt het bhv-praktijkdeel gegeven in twee dagdelen 
(Eerste Hulp 3 uur en Brandbestruiding en ontruiming 3 uur)  


Groepsgrootte
Maximaal 8 deelnemers.

Vooropleiding
Voor het volgen van deze basisopleiding Bedrijfshulpverlening is geen specifieke vooropleiding vereist. Deelnemers die beschikken over een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling krijgen voor het onderdeel 'Eerste Hulp'. In verband met de aanvraag van examens dient u dit aan te geven bij het aanvragen van de cursus.

Afsluiting
Diploma Bedrijfshulpverlener conform NIBHV.

Vervolgcursus
Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheden op peil te worden gehouden. Na het behalen van deze cursus dient men jaarlijks een herhalingscursus te volgen. Om aan deze verplichting te voldoen biedt Fire-tech. Brandbeveiliging de cursus een herhalingscursus Bedrijfshulpverlener aan.

 

Opleiding op locatie of een grote groep aanmelden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53