Mail: info@fire-tech.nl Bel: +31 (0)495 49 67 53

Terug naar overzicht

VCA opleidingen

Kennis van veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.
Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. In de Arbo-wet staat beschreven dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Met een VCA diploma kan worden aangetoond dat de medewerkers beschikken over deze benodigde kennis.

Doelgroep
Voor de cursist die werkt onder een aannemer in loondienst of als ZZP’er, dan volstaat een VCA Basis.
Is de cursist operationeel leidinggevende, dan is een VCA VOL gewenst.

Cursusinhoud
De inhoud van de cursus VCA Basisveiligheid leert de cursist om op een veilige manier te werken op de werkvloer. De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn: Gevaarlijke stoffen, Brand en explosiegevaar, Veilig werken met gereedschappen, Hijsen en tillen, Voorkomen van struikelen, uitglijden en verstappen, Werken op hoogte, Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusduur
Dagcursus: 1 hele dag met aansluitend het VCA-examen

Voorleesexamen of examen in een andere taal is mogelijk.

Groepsgrootte
We werken in kleine groepjes van zes tot tien deelnemers.

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Afsluiting
Diploma VCA-Basis of VCA-VOL

Vervolgcursus
Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheden op peil te worden gehouden. Daarnaast heeft het diploma Basisveiligheid VCA een geldigheidsduur van 10 jaar. Om aan deze verplichting te voldoen biedt Fire-tech. de VCA-cursus VCA Basis en VCA-VOL aan.

 

Opleiding op locatie of een grote groep aanmelden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Neem contact op

Thijs Neeskens

Vragen? Bel gerust! +31 (0)495 49 67 53